"Nieuwe leden van harte welkom"

Beste belangstellende,
Fijn dat u onze website bezoekt.
Vrouwen van Nu, afdeling Winterswijk is een landelijke vrouwen organisatie met 126 leden. (2022)
Veel van onze leden komen uit Winterswijk en de buurtschappen rondom Winterswijk.
Wat wij organiseren kunt u op deze website vinden.
I.v.m. Covid-19 graag eerst contact opnemen met de secretaris.
Niet-leden en gasten kunnen maximaal drie bijeenkomsten van een afdelingsavond of interesse-groep bijwonen, daarna wordt van hen verwacht dat zij lid worden van Vrouwen van Nu.
Als u besluit om lid te worden, neem dan eerst contact op met bestuurslid Tonnie Ter Vrugt-Pampiermole, telefoon 518078
Zij zal u dan aanmelden en van informatie voorzien.
Wij hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen en heten u dan ook van harte welkom.