Bestuursleden
Samenstelling van bestuur
Lidmaatschap
informatie
Bowlingclub
laatste donderdagmiddag van de maand
Bridge
twee keer in de maand
Commissie Groen
uitstapjes, tuinbezoeken, workshops
Culturele Groep
Culturele Commissie
De Korenaar
zangkoor
Fietsgroep
Samen fietsen op woensdagmorgen
Handwerken
Handwerkgroepen en Vrije handwerkgroep
Klaverjassen
op één maandagmiddag in de maand
Quiltgroep
laatste woensdagmorgen in de maand