Knopen en Steken

Van november t/m maart  is er 1 x per maand op de tweede woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur knopen en steken ochtend in het Maritiem gebouw, waar vrouwen elkaar ontmoeten. Iedereen is op haar eigen wijze bezig met bijv. quilten, breien, haken, etc. en men kan elkaar advies vragen.

Organisatie: Marianne Hendrikse en Willy Grootenboer

Per ochtend wordt € 1,00 aan de leden gevraagd ter dekking van de locatiekosten. Consumpties voor eigen rekening