2021

Wie  wil het bestuur komen versterken? Per februari 2021 vertrekt Dicky Wijland, na 7 jaar voorzitterschap uit het bestuur. Ook Marianne Klein, vice-voorzitter vertrekt na 6 jaar uit het bestuur. 
Na de Algemene Ledenvergadering 2021`bestaat het bestuur uit:

Annie ten Cate, secretaris
Paula van der Meer: penningmeester
Lia van Haasteren: algemeen bestuurslid
Ank de Bruijn: algemeen bestuurslid

Dus versterking is zeer welkom!