Bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende dames:

Voorzitter: B. Stehouwer, 0528-331367

Secretaris: J. Hospers, 0593-562725

Penningmeester + ledenadministratie: H. Reinds, 0593-562477

Vice-voorzitter en notulist: D. Kamman 0593-562618

Lid: T. van Noord, 0593-562416