Afdelingsavonden:

Afdelingsavond van woensdag 13 oktober 2021 

 Annie en Martin Hietbrink Weefsel en Orgaan donatie.

 Annie en Martin blijken enthousiaste praters als het over orgaandonatie gaat.

Een blik terug in de tijd: het is 2002, de oudste zus van Annie wordt steeds zieker. Cystenieren, een erfelijke aandoening, waaraan haar moeder eerder op jonge leeftijd is overleden. Annie twijfelt niet langer en raadpleegt – zonder overleg met haar man of zieke zus – de huisarts om te vragen of zij haar nier aan haar zus kan afstaan. Dat kan. Thuisgekomen vertelt zij Martin van haar gesprek. Zijn reactie: Ik wist dat dit zou gebeuren, de vraag was alleen ‘wanneer’.” Martin weet alles van de ziekte, heeft de moeder van Annie nog korte tijd meegemaakt, en staat volledig achter de beslissing van zijn vrouw. (Bovendien blijkt later dat de andere zussen van Annie – zij komt uit een gezin van vijf meisjes – ook aan deze aandoening lijden. Uiteindelijk worden ze allemaal getransplanteerd.) In augustus 2002 is het zover, de transplantatie vindt in het UMCG in Groningen plaats, en Annie knapt snel weer op. Ook met haar zus lijkt het voorspoedig te gaan. Annie wordt zich daardoor nog bewuster van het belang van transplantatie, vandaar haar lezingen nu.Annie de hoofdpersoon in het geheel doet grotendeels het woord. Het was een zeer indrukwekkend verhaal. 

Al met al een boeiende avond met weer een gezellige nazit.

Afdelingsavond woensdag 22 september 2021           Agnes Niemeijer en Jannie Nijmeijer.

Het was onze eerste afdelingsavond sinds woensdag 4 maart 2020 in Welsum. Voor het eerst bij Eet en drinklokaal '' De Slinger''. We hadden een ongekende grote opkomst, 77 dames die een plekje moesten hebben. Maar Gerben pakte het goed op, een echte horecaman met vriendelijk personeel. Het was een gezellige avond met voor de pauze een quiz van foto's uit de omgeving, waar we zogenaamd met de fiets naar toe gingen. Na de pauze kregen we de antwoorden van de quiz. Agnes vertelde met haar kennis over bloemen en planten. Janny vertelde over kastelen en historische gebouwen in de omgeving.Er werd over het algemeen goed op de avond gereageerd De nazit vonden de dames ook leuk, iedereen kon een exstra munt voor € 2,50 kopen en blijven napraten met elkaar. Het bestuur heeft unaniem besloten om onze avonden bij ''De Slinger '' te houden. 

Gezamenlijke afdelingsavond in Welsum          woensdag 4 maart 2020 met Plot uit Bathmen.

Het water in de IJssel stond erg hoog we op die dag, we konden nog net naar de overkant.We werden welkom geheten door Gezien Visch we werden in groepen verdeeld zodat we in kleinere ruimtes konden zitten. Overal was een optreden, de eerste van een dame die vond dat de butler van alles voor haar moest doen,maar tenslotte kwam de butler met een taart en gooide die in haar gezicht. Het tweede ging over nieuwe buren, de man die er altijd had gewoond,vond het maar niets dat hij nieuwe buren kreeg, en betichte hen van allerlei dingen die hij nooit gedaan had. tenslotte kreeg de man de kous op het hoofd door zijn wantrouwen. Na de pauze in de grote zaal, kwam een moeder met 7 dochters op, ze kwamen één voor één op en wilden van alles van hun moeder, maar de moeder hield voet bij stuk en gaf niets aan haar kinderen. Gezien Visch bedankt de groep Plot uit Batmhen voor hun mooie optreden. Het was een hele leuke avond.

Afdelingsavond woensdag 12 februari 2020 Eerst Chinees buffet daarna de jaarvergadering dan ''Joop van de Wal''

Hennie opende de jaarvergadering met een hamerslag en snel werd de agenda doorgewerkt.De notulen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van februari 2021. Enkele punten uit deze vergadering zijn:

  • Onze vereniging bestaat dit jaar 85 jaar, dit heuglijke feit wordt gevierd met enkele speciale avonden (zie jaarboekje) en een extra middag/avond in mei. Hierover wordt u later geïnformeerd.
  • Toelichting financieel verslag door Sieny Littink
  • Mariet Dijkgraaf is aftredend als lid van de kascommissie. Els Hoogenboom zal haar plaats innemen.
  • De huldiging van 2 jubilarissen nl. Gerrie Boomgaard en Janny Nijenhuis. Gerrie is 40 jaar lid. Helaas laat haar gezond-heid het niet toe om vanavond aanwezig te zijn, daarom zal het bestuur de bloemen bij haar thuis bezorgen. Janny Nijenhuis, daarentegen, was wel aanwezig. Zij is al 60 jaar lid en bezoekt, als het even kan, alle afdelingsavonden.Ze werd verrast met een vaas met prachtige bloemen.
  • Bloemetje voor de 37 vrijwilligers.
  • Lies Kos heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Zij houdt van sfeer, vandaar dat zij de tafels van nieuwe kleedjes heeft voorzien en de waxinelichtjes ook een up-date heeft gegeven. Ondanks deze nieuwe aanmelding is het bestuur nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.
  • De 80+ middag wordt weer georganiseerd door Witha en Jannie. De datum is nog niet bekend..

Na deze punten sluit zij de vergadering met een hamerslag en kondigt zij Joop v.d. Wal aan, die iets zal vertellen over zijn werk als contact clown. Joop vertelt hoe hij er toe gekomen is om als clown te gaan werken. In 1999 is hij naar een humorcongres geweest en voelde het kriebelen om dit werk te mogen gaan doen. Hij meldde zich aan bij de klini clowns, maar daar werd hij afgewezen. Hij had geen theaterachtergrond. Dit weerhield hem er niet van om verder te zoeken naar mogelijkheden. Samen met mede enthousiastelingen hebben ze in 2007 Dichterbij-Clown opgericht. Joop vertelde wat hij allemaal heeft gedaan en hoe belangrijk het is om als Dichterbij-clown contact te maken met iedereen die om wat voor reden dan ook afleiding verdient. Zo heeft hij stage gelopen bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, het epileptisch centrum in Zwolle, patiënten in een ziekenhuis of hospice, maar ook op straat. Hij vindt het belangrijk om deze mensen individuele aandacht, liefdevol contact, plezier en vrolijkheid te geven en dat doet hij door te spelen als clown soms afwachtend, maar soms ook d.m.v. zijn mondharmonica. Verder vertelde hij nog dat je om een Dichterbij-Clown te worden je een basisopleiding moet volgen aangevuld met één of meerdere gespecialiseerde vervolgopleidingen. Aan het einde van deze opleidingen wordt beoordeeld of de contact- en clownsvaardig-heden goed ontwikkeld zijn gedurende de scholing. Als dit zo is, dan ontvangt de clown een certificaat speciaal voor Dichterbij-Clown. Aan het einde van zijn verhaal konden er vragen gesteld worden. Nadat alle vragen gesteld en beantwoord waren bedankte Hennie Joop en wenste iedereen wel thuis.

Afdelingsavond woensdag 9 januari 2020.                    ''Özcan Akyol oftewel Eus"

Op deze eerste afdelingsavond van het  jaar 2020 heet onze voorzitster, Hennie, ons allemaal welkom, ze vindt het geweldig dat er zo'n grote opkomst is en wenst iedereen namens het bestuur een voorspoedig, liefdevol en vooral gezond Nieuwjaar. Ze geeft aan dat het jaar 2020 een speciaal jaar is voor onze vereniging. We bestaan nl. in april 85 jaar. In het kader hiervan heeft de commissie veel aandacht en tijd besteed aan het maken van het jaarprogramma. Na deze mededelingen kondigt zij onze gastspreker aan van deze avond: ''Özcan Akyol oftewel Eus'' Eus begint zijn verhaal met Hennie een complimentje te geven, omdat zij zijn naam perfect heeft uitgesproken, hij maakt vaak mee dat dit niet het geval is. Dan begint hij met zijn levensverhaal. Zeer interessant en boeiend. De hoofdpersoon  in zijn verhaal is "zijn vader". Hij noemde hem ook vaak een gekke man. Zijn vader was liever lui dan moe en vond dat zijn zonen advocaat of dokter moesten worden, want dan konden ze hem onderhouden. Eus had wel de capaciteiten om naar het vwo te gaan, maar zijn onderwijzeres vond dat voor een Turkse jongen te hoog gegrepen. Hij neemt haar dat nog steeds  kwalijk. Doordat hij op een gegeven moment interesse kreeg in boeken lezen en literatuur heeft hij zichzelf via het mbo, hbo (journalistiek) en een studie Nederlands aan de VU opgewerkt tot wie hij nu is. We zien hem regelmatig op de tv en is columnist van verschillende dagbladen. In de pauze kon men zijn boeken Ëus  en de Turist kopen, die door hem werden gesigneerd. Na de pauze konden er vragen gesteld worden, waar goed gebruik van werd gemaakt. Hennie bedankte Eus voor zijn, vaak hilarische, levensverhaal en wenste iedereen wel thuis.