‘Eens ging de zee hier tekeer', Eva Vriend

Na het voltooien van de Afsluitdijk in 1932 rekende de overheid op economische voorspoed in de nieuwe IJsselmeerpolders, maar de kustbewoners langs de voormalige Zuiderzee moesten zich voortaan maar zien te redden.

Het IJsselmeer kromp, werd zoet, de vissers moesten voortaan het zeegat uit, steeds verder de Noordzee op. Velen moesten een andere broodwinning zoeken. Vissersdorpen werden tenslotte openluchtmusea.

In ‘Eens ging de zee hier tekeer, het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners’ maakt historica en schrijfster Eva Vriend, die zelf in de Noordoostpolder opgroeide, aan de hand van levensverhalen van vier verhalen van families uit Urk, Wieringen, Volendam en Spakenburg duidelijk hoe ingrijpend het bestaan er is veranderd en wat de afsluiting heeft betekend voor de cultuur en de identiteit van de bewoners.

De lezersbijeenkomst in Edam wordt door de coronamaatregelen, verplaatst naar een latere datum. Dit geeft ons de ruimte het boek alsnog te lezen, het lezen is de moeite waard.

Ons complete programma vind je in agenda activiteiten.

Meer informatie over Vrouwen van Nu Wieringen?  vrouwenvannu.wieringen@gmail.com