Bestuur

Voorzitter
Mani Schouten

Secretaris
Joke Hijlkema
Contactadres: vrouwenvannu.wieringen@gmail.com

Penningmeester
Rinie Methorst
Contactadres: vvn.wieringen.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid
Tilly Klein-Panjer

Workhops
Grietje Halfweeg - Tijsen en Boukje de Haan
Contactadres: vvn.wieringen.workshops@gmail.com

Programma overzicht

Ons programma vindt u onder:  'agenda activiteiten'

Onze locatie

Café Waddenzee
Westerlanderweg 47, 1778 KL Westerland.

Afdeling Wieringen heeft de volgende commissies:

  • Tuinclub de Korenaar;
  • Reiscommissie;
  • Lief en Leed commissie;
  • Wandel / fietsclub;
  • Leeskring;
  • Filmclub;
  • Textiele werkvormen / handwerkgroep;
  • Kijk op Cultuur;
  • Theater & Cultuurgroep;
  • PR commissie & Webmaster.

Informatie

Meer informatie over de vereniging en/of bijeenkomst? vrouwenvannu.wieringen@gmail.com

De peroonlijke contactgegevens staan achter 'Voor leden'.