informatie over onze afdeling

Doelstelling  
Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden die
- elkaar willen ontmoeten
- hun creativiteit willen ontplooien
- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
- en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Vrouwen van Nu Westwoud telt per 1 januari 2021 97 leden.

Hoe zit de vereniging in elkaar   
Alle leden zijn lid van de landelijke, in Den Haag gevestigde verenigng Vrouwen van Nu. De meeste leden zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling. Deze afdelingen zijn onderdeel van een provincie.
Iedere afdeling kiest een stemgerechtigde afgevaardigde voor de provinciale vergadering en iedere provincie kiest een afgevaardigde in de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Het landelijk bestuur is eindverantwoordelijk en legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenraad en via een verslag in het ledenblad. Het landelijk bureau in Den Haag ondersteunt de vereniging.

De voordelen van het lidmaatschap  
Binnen de afdeling, in de provincie en landelijk kunt u deelnemen aan alle activiteiten die georganiseerd worden. Raadpleeg uw afdelingsprogrammaboekje, het ledenblad Vrouwen van Nu en de websites van uw eigen afdeling, andere afdelingen en provincies en het landelijk bureau.
Kijk wat de vereniging u te bieden heeft en maak er gebruik van.

Ledenpas en kortingen  
Leden ontvangen ee ledenpas waarmee zij voordeel kunnen hebben. Bij Kras reizen krijgt u 5% korting op reizen met vermelding van uw lidnummer. In het ledenblad zijn geregeld kortingsbonnen te vinden voor theater of andere activiteiten.
In Noord-Holland kunt u met uw ledenpas korting krijgen bij o.a. Schouwburg Het Park in Hoorn (zie de voorwaarden op de provinciale website).
Bent u uw ledenpas kwijt, neem dan contact op met annet@vrouwenvannu.nl of bel met Annet 070-3244429.

Lidmaatschap en contributie 
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie voor 2021 bedraagt € 54,50.
De afdelingskas ontvangt € 27,30 en de provinciale en landelijke kas ontvangen € 26,20.
Bankrekening NL26RABO0129440558 ten name van NBvP Vrouwen van Nu.

Bedanken lidmaatschap  
Opzeggen schriftelijk bij de secretaris ruim vóór 1 november. Indien u te laat bent, bent u nog een jaar contributie verschuldigd.
Afmelden bij Ans Entius, telefoon 06-54651350.
e-mail: vrouwenvannuwestwoud@gmail.com

Nieuwsbrief  
Uitnodigingen voor de bijeenkomsten en ander verenigingsnieuws uit de afdeling worden via een digitale nieuwsbrief verzonden.

Zomervakantie  
Tijdens de zomer zijn er veel activiteiten. In april wordt het programma bekend gemaakt met een "zomeractiviteitenkalender".

Locatie  
Onze bijeenkomsten worden gehouden in dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14B, 1617 KC Westwoud.
Aanvang steeds 19.45 uur, tenzij anders vermeld.

Vreugdepot  
Op bijeenkomsten gaat de Vreugdepot rond voor een vrijwillige bijdrage voor een attentie of kaart bij ziekte en jubilea van leden. Wilt u een berichtje over vreugde of verdriet aan de contactdames doorgeven?