nieuwsbrief

De redactie van de nieuwsbrief bestaat uit:
Zwaantje Brink, Lies Gosse, Geesje Hingstman,
Annet Jansen en Betty v.d. Poel.

Bijdragen voor de nieuwsbrief graag mailen naar
 Annet Jansen: ljh.jansen@ziggo.nl    of
 Lies Gosse: liesgosse46@gmail.com