Aeronetics

De aeronetic groep bestaat uit 10 personen.
Maandagmorgen van 10.45u -11.45u in de sporthal
de 'Borkerkoel'.
Er kunnen nog nieuwe leden bij.

Contactpersonen:
Hilly Stapel,          tel: 333514             jstapel9@hetnet.nl.

Yt  Nienhuis,         tel:331743      ytabnienhuis@hetnet.nl