70 jaar Wemeldinge

70 jaar.

Deze maand is het  precies 70 jaar geleden, dat de Vrouwen van Nu afdeling Wemeldinge is opgericht. Toen werd de vereniging nog “De Bond van Plattelandsvrouwen”genoemd.

Wij als Vrouwen van Nu  afdeling  Wemeldinge mogen  best trots zijn op onze afdeling. We hebben het toch maar 70 jaar volgehouden. Het landelijk thema van de vrouwen van Nu is dit jaar: Vier je successen. Het is een feest waard.

 Dat gaan wij met de leden ook doen  op woensdag 19 februari.  We gaan er met z’n allen een hele gezellige feest avond van maken.