Contributie

Contributie;

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt: € 51,50.

De helft van dit bedrag is voor de afdeling, het andere gedeelte moet worden afgedragen aan het landelijke en provinciale bestuur.

 

Wil je om welke reden dan ook als lid bedanken, dan dient dit voor 1 november te worden doorgegeven, na 1 november zijn wij gehouden de contributie in rekening te brengen.

Contributie betalen kan op de afdelingsbijeenkomst van oktober maar ook op bankrekeningnummer IBAN NL 95 RABO 0312684053 ten name van Vrouwen van Nu, afdeling Wachtum.

 

Het landelijke bestuur verzorgt onder ander het blad: “Vrouwen van Nu”, die alle leden periodiek ontvangen.

Kijk ook eens op de landelijke site en bij andere verenigingen in de diverse provincies.