Oprichting afd Vries

Juffr. Riemke Reinders 1929 -2014 

"Onder leiding van Juffr. Westers en Juffr. Swart.
In de Oude School in een lokaal apart.
Kwamen eenige dames bij elkaar.
En hadden het samen spoedig klaar.
Om een bond van Oud Leerlingen op te richten.
Daarna komen dan ook verschillende plichten.
t Bestuur wordt voorlopig vast gesteld.
Op iedere bijeenkomst 10 cent neer geteld.
Daarvoor kreeg men dan koffie met iets er bij.
De 2 de bijeenkomst zaten er al 31 dames in de rij."


De Oprichting van Vrouwen van Nu Vries

Op initiatief van Juffr. Riemke Reinders besloot op 21 november 1929 een aantal vrouwen uit Vries om een vereniging voor vrouwen op te richten met als doel de opgedane kennis bij te houden en te vernieuwen door middel van lezingen, excursies en cursussen.
De vereniging kreeg de naam: "Oud Leerlingen Landbouw Huishoud Onderwijs" en sloot zich in 1930 bij de in dat jaar opgerichte landelijke bond aan.
In 1931 veranderde de naam in "Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen Vries".
Na de Tweede Wereld Oorlog kreeg de vereniging de naam: "Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Vries".
In werd het 1985 “NBvP Vrouwen van Nu Vries”, vanaf eind 2011: "Vrouwen van Nu Vries" met een nieuwe huisstijl.

Vrouwen van Nu: betrokken en actief

Vrouwen van Nu is een vereniging met als doel de leefomgeving te versterken met de kracht van vrouwen. Elke vrouw is welkom. Met circa 43.000 leden zijn we de grootste vrouwenvereniging van Nederland (ruim 550 afdelingen). Ons ledenbestand en netwerk stelt ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezighoudt en belangrijk vindt. We spreken ons uit op congressen, bij beleidsmakers of lezingen. We inspireren elkaar tijdens bijeenkomsten, reizen en excursies. We leren van en met elkaar tijdens workshops en cursussen en we hebben zorg en oog voor elkaar in onze woonomgeving tot ver over de landsgrenzen heen.

          Het Vrouwen van Nu Logo

Ons huidige logo is een combinatie van de woorden Vrouwen van Nu met het beeldmerk “de korenaar”. Dit beeldmerk is in 1970 ontworpen door J. Koning en verwijst naar korenaren en bloemen. Een referentie naar onze verbondenheid met het platteland. Het symboliseert optimisme en vrolijkheid