Ringen en Provincie

Ringen
Tussen het Provinciaal Bestuur en de afdeling zitten de ringen. Vorden zit samen met de afdelingen Angerlo e.o., Dieren, Doetinchem, Hummelo/Keppel/Drempt. Steenderen en Zeddam in Ring 4. Twee keer per jaar wordt er vergaderd samen met een bestuurslid van het Provinciaal Bestuur. Voor Ring 4 is dat Dea Dijkman. Voor Vorden zit in het ringbestuur Janny Fokkink. Een maal per jaar is er een ringavond. Deze is voor alle leden.

Provincie
Wist u dat als u lid bent van de Vrouwen van Nu, u ook aan allerlei provinciale en landelijke activiteiten mee kan doen?
Zo is er elk jaar een provinciaal fietsrondje en een wandeldag, deze worden zoveel mogelijk afwisselend in de Achterhoek, Veluwe of Rivierengebied gehouden.
In april is er de algemene vergadering ook wisselend van locatie, ook wel POD (provinciale ontmoetingsdag) genoemd, na het officiële gedeelte is er meestal een spreker, dan een lunch en ’s middags een cabaretgroep of koor.
De agrarische commissie organiseert in de herfst een themadag en in het voorjaar de agrarische PR-dag.
De cultuurcommissie organiseert diverse activiteiten: wandelingen, cursussen, workshops, museumbezoeken enz.
De handwerkcommissie organiseert twee keer per jaar een handwerkdag op verschillende locaties en diverse cursussen en workshops.
De reiscommissie organiseert diverse reizen, waar u met mee kunt.
De tuincommissie organiseert een eendaagse tuinreis in juni, om het jaar een tweedaagse tuinreis en in september de groeninfodag.
Bij ons winkeltje kunt u allerlei dingen kopen met ons logo, zie de website: vrouwenvannu.nl/gelderland

Ook het provinciaal bestuur organiseert diverse workshops waar u tegen een kleine vergoeding aan mee kan doen.
Voor meer informatie zie de website vrouwenvannu.nl/gelderland
Ook landelijk zijn er workshops het zogenaamde vrouwen van nu college, zie hier voor de landelijke website: vrouwenvannu.nl
In het magazine van Vrouwen van Nu, dat bij u vier keer per jaar in de bus valt staat het ook vermeld.


Deze bijeenkomsten zijn voor alle leden toegankelijk.
Verdere informatie over opgave ed. in het magazine, website en de nieuwsbrieven die u ontvangt van de provincie en het landelijk als u met een juist emailadres in de ledenadministratie (portal) staat en bij ons provinciaal bestuurslid Ans Arfman.