Bestuur 2020

Het bestuur van de afdeling Vorden bestaat momenteel uit zes personen. Reiscommissie en ledenadministratie vallen buiten het bestuur.

Algemeen emailadres:
vrouwenvannuvorden@gmail.com

 •   Voorzitter en ringvertegenwoordiger:               Janny Fokkink
 •   Penningmeester:                                                     Absie Bokkers-Gotink
 •   Secretaris:                                                             Gerda Ilbrink-Brummel
 •   2e Secretaris notulist:                                           Henny Fleming-Klein Bramel
 •   2e Voorzitter:
 • Janny Woestenenk-Kamperman.  
 •   Webmaster-PR:                                                     Corry Lensink-Lodeweges
   
 •   Ledenadministratie (geen bestuurslid):
 • Hanny Wichers-den Hoed

Leden vinden achter de knop voor leden de telefoonnummers en emailadressen. 
De leden van het bestuur worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen zich daarna nog voor een periode van 3 jaar herkiesbaar stellen. Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden om de lopende zaken te regelen.
De werkzaamheden per bestuurslid zijn zeer verschillend en afhankelijk van de functie binnen het bestuur. Er wordt naar gestreefd, om daar waar mogelijk, taken samen te doen.

N.B. De foto's zijn in willekeurige volgorde geplaatst!