Het Bestuur Vrouwen van Nu.

 

Voorzitter:                                    Vrouwkje Kroon

Vice-voorzitter:                             Liesbeth Koeling

Secretaris:                                    Janny van der Walle

Penningmeester:                            Linie van der Berg

2de penningmeester/
Ledenadministratie                         Ineke Groen

Notulist Bestuursvergadering:         Diny Brinksma

Notulist bijeenkomsten:                  Geesje Thalen
                                                    

Besturen is vaak

een ondankbare taak.

Hoe best je t ook doet,

je doet het nooit goed.

Wat de één hoog waardeert,

vindt de ander verkeert.

Slechts een enkele keer

bereik je wat meer.

Dan lijkt op het end

haast een ieder content.

Maar owéé, wordt daardoor

Vooral niet verwaand,

want vaak komt het voor

dat binnen een maandag

-soms duurt het een jaar-

het getij al gaat keren.

Dan staat men weer klaar

Om jou mores te leren. 

 

Gelezen in een oud programmaboekje
van een Drentse afdeling.