"De groene juffers"

 

Tuinclub “De Groene Juffers

Corrie Boersen (06 44728395)
ant.boersen@home.nl

Corrie Vogelzang (0521 381069)     vogelzang@outlook.com

Komen ± 8x per seizoen bijeen.

Programma 2019/2020:  ​kijk bij commissiegroepen.