socialiste en verzestrijdster ui West-Friesland

Op 27 januari, de eerste ledenavond in het jaar 2020, heet de voorzitter iedereen van harte welkom en wenst ieder alle goeds, geluk en gezondheid in het nieuwe jaar. Er zijn enkele mededelingen:

  • Op 2 maart komt de schrijfster Roxanne van Yperen in Heiloo spreken over de bevrijding ’t Hooge Nest (zie de provinciale website)
  • Het lief en leedpotje heeft tijdens onze kerstviering € 90,40 opgebracht
  • Op 12 februari gaan we dineren in het Horizon College, wij zien u daar om 17.15 uur
  • 17 februari houden we onze jaarvergadering, daarna hebben wij dhr. Snip uitgenodigd, neemt u een rode zakdoek mee?!

Ook mogen wij weer twee nieuwe leden verwelkomen!

Hoe bijzonder is het dat op de internationale gedenkdag van de bevrijding 75 jaar geleden, de heer Bart Lankester bij ons komt spreken over het leven van zijn tante, mevrouw Trien de Haan, verzetsstrijdster uit Noord-Holland. Hij heeft handgeschreven brieven gevonden die hem inspireerden om dieper te duiken in het leven van deze bijzondere vrouw. Hoewel zij als gebruikelijk in haar jeugd van die tijd, niet door mocht leren, alleen haar broer, heeft zij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vaak zat zij als enige vrouw in het bestuur met allemaal hoogopgeleide mannen. In haar jeugd was het armoe, men moest volstaan met één maaltijd per dag.

Toen zij later Bart de Haan uit het verre Friesland ontmoette, maakte dat diepe indruk op haar en trouwde zij met hem. Het huwelijk kreeg te lijden onder de komst van haar schoonmoeder en nog een paar kindertjes die zij moesten opnemen in hun huis. in 1929 ging zij de politiek in, haar 9-jarige dochter moest zorgen voor haar 1-jarige zusje! Zij was niet zozeer een huisvrouw, maar maakte de geboorteregeling bespreekbaar en stond aan de voet van de NVSH. In 1942 was er een overval door de Sicherheitsdienst en vertrok zij uit hun huis in Hoorn naar kamp Ravensbrûck, waar zij diverse ontberingen moest ondergaan. Haar fysieke toestand was slecht maar haar geest strijdbaarder dan ooit. Het Zweedse Rode Kruis bracht de bevrijding en in 1955/1956 zag zij haar kinderen in Australië. Toen wilde ze weer terug naar het West-Friese land en twee maanden na thuiskomst gaf zij overal lezingen. Ze was overtuigd pacifist: met wapens bereik je niets! Ze heeft altijd de politiek gevolgd en toen zij later dementieverschijnselen kreeg, kwamen alle oorlogsverschrikkingen weer boven.

Bart Lankester heeft een boek geschreven over het leven van zijn tante: Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van Trien de Haan. Zoals premier Rutte memoreerde: Zolang er overlevenden zijn, moeten we er over blijven vertellen! En Dini voegt toe: en ook daarna!

Na zijn indrukwekkende lezing mocht ik Bart Lankester bedanken: ‘U heeft gesproken over het leven van Trien de Haan/ hoe het haar in alle opzichten is vergaan. / Een dappere vrouw, sterk in haar strijd/ en een voorvechtster voor iedere vrouw, in elke tijd!

 U bent altijd welkom een ledenavond van de Vrouwen van Nu bij te wonen. Op 17 februari begint om 19.30 uur onze jaarvergadering waarna pauze. De heer Snip vertelt ons daarna om 20.30 uur alles over de rode zakdoek, een interessant betoog. Heeft u nog een (oude) rode zakdoek? Neem mee!


Marry