een heleboel rode zakdoeken

Jaarvergadering Vrouwen van Nu

Op de derde maandag van februari 2020 houden wij onze 82e jaarvergadering. Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd, alsmede het financieel jaarverslag. De kascontrole heeft alles in orde bevonden en voorzien van een compliment aan Gré van Stralen, onze penningmeester. Maria Bergen treedt af als commissielid en wordt opgevolgd door Marry van Langen, samen met Els Ursem die dit voor het tweede jaar zal doen. Tina van Breugel is reserve. 

De bestuursverkiezing verloopt soepel. Claudia heeft toegezegd een tweede periode aan te gaan. Volgend jaar is de tweede termijn van onze secretaris verlopen, denkt u daarover na. 

Er wordt met een attentie dankgezegd aan Janneke, die onze Facebookpagina beheert, neemt u gerust een kijkje! En ook voor Adrie, de beheerder van het dorpshuis, die alles belangeloos voor ons doet hebben wij een attentie. Heel veel dank.

Wij vragen Cora Bakker, Margret van Stralen, Janneke van der Schraaf en Truus de Waal om het ééndagsbestuur volgend jaar maart te verzorgen en de fietscommissie Corrie Neeft, Maria Bergen, Els Ursem, Tini Beers om een fietsdag deze zomer te verzorgen, hoewel niet iedereen deze avond aanwezig is.

Op 13 mei organiseert het Vrouwen Kontakt Obdam een dagtocht naar Delft, bus rijdt 9.30 uur heen en om 16.30 uur terug naar Obdam, waarna mogelijke diner. Onderweg in Delft wordt een bezoek gebracht aan Paauw Potterij Delftsblauw, is er een lunch en bezoek Oude of Nieuwe Kerk.

Op 14 mei is er het textielfestival in Leiden. Als Vrouwen van Nu werken we daaraan mee. Opstapplaats 08.00 uur in Schagen. Info Ans de Jong, tel. 0226 411786.

Na de rondvraag volgt de sluiting van de jaarvergadering. Het bestuur wordt gevormd door Coby de Graaf, secretaris - Gré van Stralen, penningmeester, - Claudia Schreuder, notuliste - Truus Breed, activiteiten - Marry Overtoom, voorzitter.

na de pauze krijgt de familie Spil de aandacht van onze leden. De heer Spil heeft een collectie van 550 rode zakdoeken, waar hij vol enthousiasme over de herkomst en het gebruik en betekenis van vertelt. Mevrouw Spil heeft heel veel accessoires van zakdoeken genaaid, alsook de kleding die zij dragen. Toevallig of niet, ons lid Tini Beers heeft een prachtige quilt gemaakt waarin ook een rode zakdoek verwerkt is. Diverse dames hebben zakdoeken meegenomen waar dhr. Spil kennis van kan nemen en over vertelt in zijn ingelaste pauze.

Op 13 februari heeft het overgrote deel van onze leden het diner genuttigd in het Horizon College in Heerhugowaard. Daar aan tafel wordt de boekenserie De Zeven Zussen besproken. Speciaal voor onze leden hebben wij op vrijdag 17 april een bijeenkomst ‘aan tafel met .....de zeven zussen’ als onderwerp in de bibliotheek, Heerhugowaard-Noord. Van 14.30 tot 15.30 uur. U bent van harte welkom.

                                                                                                                             Marry