Laatste nieuwtjes van afd. Varsseveld

Zie ook 'agenda activiteiten'....
(o.a. fietstocht, afd.vergadering, museumbezoek)
Dames die onze avonden willen bezoeken, maar geen vervoer hebben, kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden.

Corona-virus.
We hebben een apart blokje (links bovenaan de voorpagina) waar alle actuele informatie inzake het corona-virus vermeld staat.

Rabo ClubSupport.
Denken jullie (leden van de Rabobank) aan het uitbrengen van je stem? Wij (Vrouwen van Nu afd. Varsseveld) staan er zonder toevoeging van de afdeling in, dus alleen: Vrouwen van Nu. Breng je stem uit vóór 25 oktober!

Contributie.
Er  gaat iets veranderen met betrekking tot de contributie betaling, deze wordt voortaan geïnd door het landelijk bestuur.

Bij het magazine van Vrouwen van Nu van december krijgt u een factuur meegestuurd, tenzij er al eerder een machtiging tot automatische incasso is afgegeven bij de afdeling. In dat geval krijgt u een incassobericht. U hoeft dan zelf niets te doen.
Als u nog niet met een automatische incasso betaalt maar dit wel wilt gaan doen, dan kunt u hiervoor een formulier invullen.
Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij onze penningmeester, Gerrie Wisselink. Tel. 0315-241199; email: gerriewisselink@hotmail.com
In het december nummer zit ook uw nieuwe ledenpas.

Informatie A.V.G. beleid:
Er is de afgelopen tijd veel gesproken over het privacy beleid. Ook binnen onze vereniging zullen we hier rekening mee moeten houden. Daarom bij deze een korte uitleg hoe wij hier mee omgaan.

Alleen de penningmeester en de secretaris die de ledenadministratie beheren, hebben toegang tot de beveiligde site met persoonsgegevens. Het wachtwoord dat hiervoor toegang geeft wordt regelmatig gewijzigd. Natuurlijk wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.
Alle wettelijke regels hieromtrent zijn te lezen op de site van het landelijke orgaan, deze blijven ten alle tijden als laatsten verantwoordelijk voor handhaving van de AVG wetgeving.
Als er op bijeenkomsten foto's worden gemaakt en men heeft bezwaar tegen publicatie hiervan, kan men dit aangeven bij de penningmeester Gerrie Wisselink of bestuurslid Ineke v.d. Laan.

Consumpties.
Vanaf februari 2019 krijgt u de koffie/thee niet meer gratis. U betaalt dus alle consumpties.
We gaan ook in de Eendracht met muntjes werken, dus graag (zo veel mogelijk) gepast betalen.
In het Borchuus kost de koffie/thee € 1,50 en fris € 2,20
In de Eendracht kosten de koffie/thee € 1,50 en fris
€ 1,50. Graag zoveel mogelijk gepast afrekenen bij de ingang. We werken sinds enige tijd met munten.

Opbrengst collecte.
De collecte voor ons 80-jarig jubileum tijden de Kerstviering heeft € 514,20 opgebracht.

Fietsclub.
​De nieuwe data voor 2019 van onze fietsclub staan weer op deze site! Zie onder kopje 'commissies'en in de agenda.

Rabo Clubkascampagne.
Leden van de Rabobank kunnen weer stemmen op hun favoriete vereniging.

Consumpties.
Vanaf februari 2018 krijgt u de koffie/thee gratis, maar betaalt u voor de tweede consumptie tijdens onze bijeenkomsten.

Collecte kerstviering.
​De collecte bij de Kerstviering is bestemd voor het ééndagsbestuur. Dit zijn een aantal 'jonkies' van onze vereniging en zij verzorgen een ledenbijeenkomst op 18 april. Wát dat is, blijft een verrassing, maar gezien hun enthousiasme belooft dat een mooie avond te worden!

Helden om de Hoek.
​Op deze avond hebben wij géén vrijwilligerscheque ontvangen, maar wel werd die avond ons promofilmpje getoond. Dit filmpje laat onze vereniging en werk goed zien.

Nieuwe voorzitter.
Op de ledenvergadering van 21-09-2017 deelde vice-voorzitster Dineke Harmsen mede, dat zij de voorzitterstaken overneemt van Nettie Bruil, die helaas is overleden op 01-06-2017.De vice-voorzitterstaak is hierdoor inmiddels opgevuld.

Wagenbouw 2017.
​De collecte voor de wagenbouw heeft € 377,62 opgebracht! Namens de wagenbouwgroep hartelijk dank voor uw bijdrage!

Oproep van de bowlingclub.
​De bowlinggroep, die op elke 1e dinsdag van de maand bowlt bij De Ploeg, is op zoek naar enthousiaste dames, die de groep willen komen versterken. De tijden zijn van 9.30 uur tot ong. 11.00 uur. Denkt u dit is iets voor mij, kom dan een keer kijken of neem contact op met Lies Grond, 0315-242786

Raboclubkascampagne 2017.
Deze heeft € 592,35 opgebracht, een prachtig resultaat. Alle stemmers, hartelijk bedankt! (in 2016 was de opbrengst € 353,34)

Voorzitter Nettie Bruil-Vossers overleden.
​Als bestuur willen wij u het volgende mededelen:
Wij ontvingen op donderdag 1 juni het trieste bericht dat onze voorzitter van Vrouwen van Nu, Nettie Bruil-Vossers heel plotseling is overleden.
​Woensdagavond 7 juni is er gelegenheid afscheid te nemen en de familie te condoleren bij uitvaartcentrum Van Eldik, van 19.00 tot 19.30 uur. Donderdag 8 juni is er een besloten uitvaart.

Nettie eindigde de bijeenkomsten altijd met een prachtig gedicht of gezegde: 'belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de sporen die je achterlaat'.

Zij laat ook haar sporen achter bij ons, wij herinneren haar als een gedreven persoon, hartelijk en liefdevol werkte ze aan de taak als voorzitter.

Collecte voor den Es / de Bettekamp.
De collecte tijdens de kerstviering heeft € 484,80 opgebracht.
De vereniging heeft dit bedrag afgerond op € 500,--.

Rabobank Clubkascampagne 2016.
​Leden van de Rabobank kunnen begin april weer stemmen op hun favoriete vereniging/cllub (u stemt natuurlijk op onze vereniging!). Vorig jaar heeft het ons € 353,34 opgebracht.

AOV-optochtwagen 2016.
​Onze corsowagen "Onvermijdelijk" heeft de 2e prijs gewonnen, een prachtig resultaat dank zij uw inzet en enthousiasme!

RABObank Clubkascampagne 2015.
Deze actie van de Rabo heeft € 353,34 opgebracht! ​Alle stemmers hartelijk dank. (aantal stemmen 151).

​​Jaarvergadering:
Op 27 januari 2016 is in het Borchuus onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Onze voorzitster Betsie Kreeftenberg was aftredend en is bedankt voor haar verdiensten. Haar opvolger is Nettie Bruil-Vossers. Ze stelt zichzelf voor op deze website.
De jubilarissen werden gehuldigd, hiervan een foto en de namen, ook op deze site, zie 'fotoalbum'.
Een uitgebreid verslag van de ledenvergadering treft u aan onder het kopje 'voor leden'. Deze is alleen toegankelijk voor leden. De inlogcode treft u aan in de volgende uitnodiging.

Nieuwjaarsvisite.
Op 07-01-2016 vertelt onze voorzitter Betsy Kreeftenberg over één van haar vakantiereizen naar India en Nepal. Zie foto's in 'fotoalbum'.

Kerstviering.
Woensdag 16 dec. vond de jaarlijkse Kerstviering plaats in het Borchuus. Deze werd verzorgd door Ankh Gussinklo uit Lintelo, en had als thema: Op zoek naar het licht. Ze vertelde verhalen en droeg gedichten voor uit eigen werk. Dit werd afgewisseld door zang van haar twee dochters, die op de piano werden begeleid door Emma Heijink uit Varsseveld.
Een sfeervolle Kerstviering met dank aan de Kerstfeestcommissie.

Geboorte website:
Ter gelegenheid van de presentatie van de website is tijdens de ledenvergadering op 21-09-2015 getrakteerd op beschuit met muisjes.
Deze avond was er een optreden van het duo 'Alles Andes' met prachtige liedjes in het dialect. Zie foto's in 'fotoalbum'.

Overdracht banken Hofshuus.
Vroeger, ongeveer 76 jaar geleden, is onze vereniging opgericht door vrouwen van het platteland, het werd de Plattelands Vrouwen. In die tijd kwamen de meeste leden van deze vereniging van de boerderijen. Toen waren we dus zeer nauw verbonden met het boerenleven en het platteland.
De naam Plattelands Vrouwen is jaren geleden veranderd in Vrouwen van Nu maar de verbondenheid met het boerenleven en het platteland is er nog steeds en zal nooit verdwijnen.
Afgelopen winter konden wij een geldbedrag aanvragen bij de Plattelandsraad dat ten goede moest komen voor het platteland. Onze gedachten gingen naar het Hofshuus, een echt oud boerenerf zoals vroeger veel boerderijen waren en dat nu in stand wordt gehouden door vele vrijwilligers. Een prachtig initiatief.
Daarnaast vonden wij ook dat onze leden en de Varsseveldse bevolking er iets aan moesten hebben.

Zo werd het plan bedacht om een bank te schenken aan de stichting het  Hofshuus. We hielden wat geld over en met een extra bijdrage van Vouwen van Nu konden we twee banken kopen. Onze leden en natuurlijk de hele Varsseveldse bevolking kunnen bij het Hofshuus een rustplek vinden. Zeker nu een mooi landschap met vijver wordt gecreëerd bij de Gesinkschure. Er is ons verteld dat de banken waarschijnlijk een plek krijgen in dit nieuwe wandelgebied.
Dat wordt genieten van het uitzicht en de rust op de banken.
Hopelijk staan deze banken vele jaren bij het Hofshuus en zullen er vele wandelaars en fietsers gebruik van gaan maken.
Succes ermee en verder succes met het in stand houden van dit mooie erfgoed.
Foto's hiervan zijn te zien op deze site in 'fotoalbum'.

Optochtwagen 2015.
We hebben de vierde prijs behaald in de AOV-optocht. Met drie losstaande figuren uit het sprookje Assepoester deden we mee. Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle hulp!! Bekijk de foto's in 'fotoalbum'.