Corona-virus

Dag dames,

Gelukkig kunnen we na de zomervakantie, zoals het er nu uitziet, weer opstarten met Vrouwen van Nu. Natuurlijk onder voorbehoud dat de regels betreffende corona niet opnieuw aangescherpt worden.
Maar er zijn een paar veranderingen.
Vanwege de 1,5 meter regel kunnen we voorlopig niet naar de Eendracht, dus gaan we naar het Borchuus en daar kunnen we alleen op woensdag terecht; het volgende is veranderd:

Update 12-10-2020:
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om alle activiteiten, in ieder geval tot en met de nieuwjaarsreceptie, af te lassen, i.v.m. de nieuwste ontwikkelingen rondom corona.

De gezamenlijke avond met Vrouwennetwerk op 14 oktober gaat niet door.
Het is helaas niet meer verantwoord om een gezamenlijk avond te organiseren. Wij en de Radstake houden ons aan de landelijke richtlijnen wat betreft het Corona beleid.

Het programma waarin zangeres Sandra Vriese ons, samen met een gitarist, een mooi muzikaal programma aan zou bieden, wordt geannuleerd.

We hopen dat de afdelingsbijeenkomst 18 november wel doorgang kan vinden.
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.De geplande avonden op 24 september en 16 november in de Eendracht komen te vervallen.

In plaats daarvan hebben we leuke activiteiten op 23 september en 18 november 's middags en 's avonds in het Borchuus.
Op die dagen gaan we dus in twee groepen van maximaal 45 personen en moeten jullie je van tevoren aanmelden.
Nadere informatie over het programma en hoe en waar jullie je kunnen aanmelden zal worden vermeld in de eerstvolgende uitnodiging (eind augustus).

’s Middags beginnen we om 14 uur en ‘s avonds om 19.45 uur.

14 oktober gaat de gezamenlijke avond met Vrouwennetwerk gewoon door. Alleen niet in het Borchuus (daarvoor is die zaal te klein i.v.m de 1,5 meter regel), maar bij De Radstake.

Dit jaar is er geen Volksfeest in Varsseveld zoals wij dat gewend waren en dus geen optocht en ook geen optochtwagen van Vrouwen van Nu.
Helaas……. geen bloemen pitten en plakken dit jaar. Volgend jaar beter!

Onze Kerstviering op 16 december gaat wel door, echter niet in 't Witte Kerkje, maar in de Grote Kerk. T.z.t. volgt hierover nadere informatie.

Wat zal het fijn zijn elkaar weer te ontmoeten na de vakantie!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Net voor Pinksteren kregen alle leden een mooie kaart van het bestuur, die wij hieronder als bijlage hebben toegevoegd.

Er stond een mooi gedicht op:

Tijd om even stil te staan

Overdenken en bezinnen

Afsluiten en straks opnieuw beginnen....

 

 

Aan alle leden van Vrouwen van Nu Varsseveld

(april 2020)

Zoals we allemaal weten heeft de regering met betrekking tot het coronavirus de regels opnieuw aangescherpt.
Dat betekent dat alle activiteiten van Vrouwen van Nu afd. Varsseveld tot aan de zomer worden afgelast.  We hopen met onze afdelingsbijeenkomsten in september weer te kunnen starten, dat zou betekenen dat het coronavirus ook onder controle is. We wachten het af…

De volgende activiteiten gaan dus niet door:

*16 april:        bezoek en rondleiding Airbornemuseum.
*23-24 april:   Agrarische PR-dag 2020
*30 april:        afdelingsbijeenkomst (stichting                                         reddingshonden Duiven).
*12 mei:         halve dag fietstocht.
*26 mei:         afdelingsbijeenkomst (Peter Weenink
                      van de kaasboerderij).
*11 juni:         de jaarlijkse busreis, die kan helaas       
                      vanwege te weinig aanmeldingen
                      niet doorgaan. 
*Alle activiteiten van de diverse clubs en
commissies tot 1 juni.

Of we in augustus een bloemenwagen kunnen plakken is nog een vraagteken omdat er door de wagenbouwers nog niet gebouwd mag worden. Hierover volgt, zodra we meer weten, informatie.

Voor ons zou het erg fijn zijn, om je mailadres te ontvangen. Zo kunnen we nieuws en informatie, zoals deze nieuwsbrief, sneller met je delen.  Stuur daarom zelf even een mail aan Wilma: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com, met in de mail je naam, adres en woonplaats, zodat we het je goede mailadres hebben.  Alvast dank hiervoor.

Wijzigingen in blauwe informatieboekje 2020:
Ziekencommissie:  telnr. van Jo Hiddink is:
06-10 26 68 14.  Het vaste nummer is vervallen.

PASEN
Voor ieder heeft Pasen een eigen betekenis: religieus, de lijdensweg van Jezus Christus, liefde – vruchtbaarheid – eieren - nieuw leven – voorjaar – lente – vrijheid…. En zeker in deze spannende en onzekere tijd: verbondenheid. Laten we ons verbonden voelen met elkaar. Zorg goed voor jezelf én voor elkaar.

          Wij wensen jullie dan ook allemaal een
          fijne PASEN, veel liefde en gezondheid.

Bestuur Vrouwen van Nu
Afdeling Varsseveld

 

Aan alle leden van Vrouwen van Nu afd.Varsseveld
(16-03-2020)

Het zal u niet ontgaan zijn dat het kabinet ingrijpende maatregelen heeft genomen in de bestrijding van het coronavirus.

In het verlengde hiervan heeft het bestuur van Vrouwen van Nu afdeling Varsseveld op advies van het landelijk bestuur besloten alle activiteiten tot half april af te gelasten.

Het gaat dus in die periode om de volgende bijeenkomsten die niet doorgaan:

25 maart: afdelingsbijeenkomst in het Borchuus

26 en 27 maart: de handwerktentoonstelling in Vorden

2 april: ringavond 2020  in Halle

8 april: POD 2020 in Doetinchem.

Onze penningmeester Gerrie zorgt ervoor dat u reeds voor de POD betaalde bedragen geretourneerd krijgt.

Misschien?? Bezoek en rondleiding  Airbornemuseum 16 april. Dit museum is tot nader order gesloten.

We adviseren de diverse clubs om ook tijdelijk met hun activiteiten te stoppen.

We weten niet hoe e.e.a. verder gaat verlopen maar we zullen u de komende tijd zo goed mogelijk informeren via onze website:  www.vrouwenvannu.nl/varsseveld

Deel die informatie zoveel mogelijk met leden waarvan u weet dat ze geen internet hebben.

Bij twijfel kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden.  

Bestuur Vrouwen van Nu
afd. Varsseveld

 

 

Extra informatie