Contributie 2019

Het lidmaatschap voor 2019 bedraagt € 52,50.
Dit is inclusief het abonnement op het blad Vrouwen van Nu. Dit blad ontvangt u 4x per jaar.

De verdeling van de contributie is als volgt:
afdelingskas € 27,30, landelijke kas € 17,65 en provinciale kas € 7,55.

Als u een machtiging hebt verleend, wordt dit bedrag in februari van uw rekening afgeschreven. Een afgegeven machtiging blijft geldig tot wederopzegging.

Wij verzoeken de leden die niet per machtiging betalen, de contributie voor 1 maart 2019 over te maken op:
NL91 RABO 0364 8286 09 t.n.v. Vrouwen van Nu te Varsseveld.

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 15 oktober 2019 gebeuren, het liefst schriftelijk bij de secretaris.