Bestuur Vrouwen van Nu Varsseveld

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR:

onze mailadressen en postadressen kunt u vinden onder het kopje 'voor leden'

Voorzitter:    
Dineke Harmsen- Luesink 
Tel. 0315 – 24 41 76

Penningmeester:
Gerrie Wisselink- Radstake
Tel. 0315 – 24 11 99

Secretaris:
Wilma Breuker- van Albeslo 
Tel. 0315 – 24 29 90

Afgevaardigde ringbestuur
en voorbereiden uitnodigingen :

Yvonne Kuipers
Tel. 0315 – 24 42 59 

2e voorzitter:
Lucy Hoogland- Zijlstra
0315 - 24 31 17 

2e secretaris - notulist:
Willemien Schuurman- Arentsen
Tel. 0315 – 24 32 81

Algemeen bestuurslid:
(uitnodigingen - jaarboekje- ledenbestand)

Ineke van der Laan- v.d. Las
Tel. 0315 – 24 35 48

 

Zoekt u de adressen etc. van onze bestuursleden?
​Deze staan onder het kopje 'voor leden'.