Bestuur Vrouwen van Nu Varsseveld

op deze foto staat nog Willemien Schuurman en ontbreekt de foto van Gonny ten Brinke. Zodra er een nieuwe foto gemaakt kan worden, zal deze hier geplaatst worden.


SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR:

onze mailadressen en postadressen kunt u vinden onder het kopje 'voor leden'

Voorzitter:    
Dineke Harmsen- Luesink 
Tel. 0315 – 24 41 76

Penningmeester:
Gerrie Wisselink- Radstake
Tel. 0315 – 24 11 99

Secretaris:
Wilma Breuker- van Albeslo 
Tel. 0315 – 24 29 90

1e Algemeen bestuurslid
(afgevaardigde ringbestuur
en voorbereiden uitnodigingen :

Yvonne Kuipers
Tel. 0315 – 24 42 59 

2e voorzitter:
Gonny ten Brinke-Geurts
Tel. 0315 – 24 45 22 

2e secretaris - notulist:
Lucy Hoogland- Zijlstra
Tel. 0315 – 24 31 17 

2e Algemeen bestuurslid:
(uitnodigingen - jaarboekje- ledenbestand)

Ineke van der Laan- v.d. Las
Tel. 0315 – 24 35 48

 

Zoekt u de adressen etc. van onze bestuursleden?
​Deze staan onder het kopje 'voor leden'.