Bestuur Vrouwen van NU Usquert

Voorzitter                Herma Dijk
Secretaris                Greetje Werkman
Penningmeester       Ina Koop
Bestuursleden          Tiny Wiersma en Catharina Doornbos

Vaste mailadres voor Vrouwen van Nu Usquert is,
vrouwenvannu.usquert@gmail.com

telefoon: 0595 424056