MAANDAG 29 NOVEMBER: informatieavond DE LUISTERLIJN en VPTZ [vrijwillige palliatieve terminale zorg]

Datum: 
maandag 29 november 2021 20:00
Locatie: 
Plaats: Pekhoeve: aanvang 20.00uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Beschrijving: 

De Luisterlijn is een organisatie die iedere Nederlander, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar een luisterend oor biedt. En dit wordt verzorgd door vrijwilligers. De Luisterlijn is er voor mensen die met hun ziel onder de arm lopen, die bang of angstig zijn, of zich ongelukkig voelen. Die kampen met ziekte of verdriet of niemand hebben om mee te praten. De vrijwilligers krijgen eerst hiervoor een gedegen training. Die in de 1ste plaats draait om luisteren. En dat is al een hele kunst; wie luistert er tegenwoordig nog echt? Bij de Luisterlijn leer je de kracht van écht luisteren en dat betekent vaak: niet bang zijn voor stiltes.

VPTZ IS palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een 'zo goed mogelijke' manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. 

Alle VPTZ vrijwilligers worden getraind en worden voortdurend bijgeschoold. Zij hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe het voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen.