Werving bestuur

Dit is een oproep aan alle leden van de afdeling Vrouwen van nu Uden:
Wie komt (komen) ons bestuur versterken?


Wij doen een dringend beroep op alle leden om eens bij jezelf na te gaan wat je voor de organisatie zou kunnen betekenen. Iedereen heeft sterke kanten en verborgen talenten. Probeer het uit! Laten we proberen onze afdeling niet verloren te laten gaan door gebrek aan bestuursleden.
Bijzonderheden over de tijdsbesteding, invulling, en taken wil ik graag verstrekken:
Riet van der Donk voorzitter
Telefoonnummer: 06-23839256