Jaarprogramma 2020

 

 

Jaarprogramma  2020Vrouwen van NuUden   Ons Bestuur: Voorzitter : Riet van der Donk06-23839256 Donk-kampen@kpnmail.nl secretariaat: Riet vd Donke-mail : vrouwenvannu.uden@gmail.com    Penningmeester : Ans Verhoeven (buiten het bestuur)06-43434047 ans@bouwverhoeven.nl   Bestuurslid : Nori van den Biggelaar                           0413-250356 nvdbiggelaar@live.nl    Bestuurslid : Anette Lamers-Neelemans06-42363841 jj.lamers@kpnmail.nl   Bestuurslid : Rita Martens      06-13613545 ritamartens@home.nl   Bestuurslid : Annie van den Heuvel  06-51211917 annievandenheuvel17@gmail.com    Webmaster : Gerry Janssen (buiten het bestuur)0612130480  gerry.janssen1801@kpnmail.nl     Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan moet u dat doen vóór 15 oktober bij het secretariaat.Riet vd Donk  vrouwenvannu.uden@gmail.com Voorwoord Het thema voor 2020 is:      Terugkijkend op 2020 kunnen we als bestuur zeggen dat we veel successen hebben gevierd.Vooruit kijkend op 2021 kunnen we alleen maar hopen dat het weer een succesvol jaar zal worden.Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer geprobeerd een heel gevarieerd programma samen te stellen.We zijn ons er terdege van bewust dat we het nooit voor iederéén goed kunnen doen.Het is ook nu weer mogelijk dat er misschien een wat minder aansprekend  programma tussen zit.Laten we hopen dat dit niet het geval is.    Maar mocht het onverhoopt toch een keer zo zijn, dan hoopt het bestuur dat we in zo’n situatie toch respectvol met de optredende artiesten, of spreker, en met de leden, die het wel leuk of interessant vinden, zullen omgaan.   Laten we allemaal gezamenlijk weer voor een mooi jaar gaan.    Vrouwen van Nu:Het is onze missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die: • elkaar willen ontmoeten, • hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en• met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Met circa 36.000 leden en ruim 450 afdelingen is Vrouwen van Nu de grootste vereniging van vrouwen in Nederland.    De voordelen van het lidmaatschap:Wat er binnen de afdeling en in de provincie gebeurt is voor ieder lid goed zichtbaar. Ook landelijk valt er veel te halen en te zien. Een greep uit het brede Vrouwen van Nu aanbod voor 2020: bijzondere reizen voor leden, trainingen voor leden die in provinciale besturen of commissies gaan, het Vrouwen van Nu College, uitwisselingsdagen, zes keer per jaar een ledenblad, een website, ledenpas met kortingen, email nieuwsbrieven, een weblog, geautomatiseerd ledenadministratiesysteem, uw kennis in het buitenland inzetten via de agripool, uitwisseling met vrouwen (organisaties) in Peru en Nederland en vertegenwoordiging in landelijke netwerken, werkgroepen, commissies en overlegorganen. Kortom: veel mogelijkheden voor alle leden van onze vereniging. In een groter verband kan meer dan wanneer je alleen met een (relatief) kleine groep bent. Kijk wat de vereniging u te bieden heeft en maak er gebruik van.      Wat gebeurt er door het kantoor? • Beleidsontwikkeling en –uitvoering door middel van een jaarplan• Centrale ledenadministratie• maken en laten versturen van ‘Vrouwen van Nu’ (ledenblad) naar alle leden• beantwoorden van vragen van leden, afdelingen en provincies • ondersteunen van provinciale en plaatselijke besturen en vrijwilligers in commissies en werkgroepen• aanvragen van subsidies - verzorgen van training en scholing voor provinciale besturen• organiseren van grote landelijke manifestaties en bijeenkomstenopzetten van projecten• verzorgen van de website • maandelijkse e-mail nieuwsbrief• maken en verzenden van NIEUWS voor (provinciale) afdelingen• ontwikkelen van folders en ander promotie- en wervingsmateriaal• voeren van de financiële administratie en boekhouding • onderhouden van contacten met (bestuurs) leden van Vrouwen van Nu • onderhouden van externe contacten zoals met vrouwen- en maatschappelijke organisaties, de politiek, ministeries en het bedrijfsleven.     Vrouwen van Nu heeft oog voor de leefomgeving en zorg voor elkaar. Bovendien is het een vereniging waarbinnen vrouwen hun ideeën vorm kunnen geven en zich kunnen ontplooien. We staan open voor nieuwe initiatieven van mensen binnen en buiten de vereniging. Nieuwe leden worden van harte verwelkomd en kunnen direct actief worden en deel nemen aan tal van activiteiten. Dat maakt Vrouwen van Nu tot de boeiendste vereniging van vrouwen in Nederland. Een vereniging bovendien die maatschappelijk erg betrokken en relevant is door de vele activiteiten die bijdragen aan een betere leefomgeving en samenleving. Fijn dat u daar ook in 2020 weer aan wilt bijdragen en deelnemen. Hartelijk dank voor uw inzet daarbij!  JAARPROGRAMMA 2020 Januari:Zondag 12 januari : Winterwandeling + Nieuwjaarsborrel Dinsdag 21 januari : Algemene ledenvergadering   Februari:Dinsdag 4 februari : Lezing Maandag 10 februari : Indoor activiteit     Maart:Vrijdag 6 maart : Bezoek Gouvernementshuis Heusden   en wandelingDonderdag 12 maart : Internationale vrouwendag Ter Aa Erp   April:Donderdag  2 april : Bloemschikken. (Paasstuk maken) Dinsdag 7 april : Verrassende verrassingsavondWoensdag 15 april : Jaarvergadering Provinciaal Bestuur Veghel   Met cabaretDinsdag 21 april : Fietstocht naar Berlicum met bezoek Kamelenfarm   Mei:Donderdag 7 mei : Ledenavond kringteam ErpDinsdag 12 mei : Fietstocht Gemert en Erp, met bezoekwasserij en museumDinsdag 26 mei : Ontspanningsavond    Juni 9 t/m 12 juni : Avondvierdaagse Uden Juli en Augustus vakantie  September:Dinsdag 1 september : Tussen kunst en KitschVrijdag 25 september : Fietstocht naar Nistelrode  Workshop bij Creatief en lekker    Oktober:Donderdag 1 oktober : Rondwandeling door Uden, lunch in  combinatie met terrasontmoetingDonderdag 8 oktober : Vrouwen van Nu dag (Landelijk)Dinsdag 13 oktober : Ledenavond Kringteam UdenDonderdag 15 oktober : Boottocht CuijkMaandag 26 oktober : Film avond (Green Book, drama,  Comedy)  November:Dinsdag 10 november : Bezoek Casino en Glow EindhovenDinsdag 24 november : Lezing December:Dinsdag 1 december : Sinterklaas vieringDinsdag 22 december : Kerstviering   Wijzigingen in het programma voorbehouden Andere verrassende activiteiten willen wij altijd inpassen.Denken jullie mee?     Onze afdeling Vrouwen van Nu Uden is onderdeel van kring Brabant Noordoost. Hieronder vallen de volgende afdelingen:Uden Boxmeer HapsEscharen Erp Reek Sint Hubert Herpen Boerdonk Vinkel Stevensbeek Keldonk Het kringbestuur bestaat uit: Anja Derks, Marij van den Hoogen Wilhelmien Donkers en Ine Poodt.  Verdeling van de Contributie 2021: Dit jaar is de contributie van € 53,50  als volgt verdeelt:Landelijke afdracht €  18,00 (33%)Provinciale afdracht €    7,70 (14,4% )Afdelingskas €  27,80 (52%)Totaal €  54,50 per jaar = € 4,46 per maand Daarvoor kun je deelnemen aan een gevarieerd programma.Voor ieder wat wils.    Vaste activiteiten:Iedere donderdagmiddag: handwerken,  , film, gespreksgroep Plaats : De Nieuwe Pit, Bogerdstraat 19aTijd : 14.00 uur tot 16.00 uurVoor wie : Leden en hun vrouwelijke introducésKosten : Gratis voor leden, niet leden € 2,50  Consumptie voor eigen rekeningContactpersonen:Handwerken : Annie van Tienen telefoonnummer:  06-23600934 Film : Carla Bierma telefoonnummer: 06-82659610Gespreksgroep : Ans van den Broek telefoonnummer: 06-23552279 Terrasontmoeting: iedere 1ste  van de maand (behalve op 1 januari) Plaats : Ons Caffee aan de MarktTijd : 14.00 uur Voor wie : Leden en hun vrouwelijke introducésKosten : Consumpties voor eigen rekeningContactpersoon: Ans van der Wijst telefoonnummer:  0413-251948 Fietsen: iedere 3de zondag van de maand (Van april tot en met Oktober)Plaats : Markt (tegenover de Albert Heijn)Tijd : 13.30 uurVoor wie : Leden en hun vrouwelijke introducésKosten : Consumpties onder weg voor eigen rekeningContactpersoon: Diny van Geffen telefoonnummer: 06-44234525   Leesclub o.l.v. Diny van Wetten: 06-31000642    Ledenpagina Vrouwen van Nu afdelingswebsiteGebruikersnaam : lidudenWachtwoord      : ude6200  Ledenpagina Vrouwen van Nu provinciale en landelijke website:Gebruikersnaam : lidlandelijkWachtwoord      : lan9013  Kijk ook eens op internet:www.vrouwenvannu.nl  vrouwenvannu.uden@gmail.com                         

L