Reisjes

De voormalige leden van de reiscommisie, Peternel, Renata en Loes, vinden het nog steeds leuk om een kerstreisje van één of meerdere dagen te organiseren. Tevens organiseren zij jaarlijks de uitwisseling met een Engelse zusterorganisatie uit Tibberton. In juni wordt, in plaats van een avond, een excursie met elkaar gemaakt. 

Regels en voorwaarden kerstreisje

Een reisje gaat alleen door bij deelname van minimaal 15 personen, tenzij anders is vermeld.

Controleer de data goed, zodat u geen dubbele afspraken maakt en moet annuleren.

Bij annulering worden de kosten aan u doorberekend. Dus, kan u zelf onverwacht niet mee ...? Zorg dan voor een vervanende deelneemster, zodat u en wij niet in de problemen komen.

Nieuwe uitjes, excursies of reisjes...

Als bestuur zijn wij op zoek naar leden die het leuk vinden om een keer een uitje, excursie of reisje te organiseren. Niet jaar in, jaar uit, maar voor één keer.

Weet u een leuk uitje en zou u dat wel met (of zonder) ondersteuning van het bestuur willen regelen? Laat het ons weten!