Afdeling Twijzel e.o

We hebben onder begeleiding van Froukje en Geertje S. een kerstkrans gemaakt .

Er deden 23 dames aanmee.