Welkom op de site van Vrouwen van Nu Twello

Fijn dat u op onze site kijkt.

Vrouwen van Nu Twello is een actieve, sociale, laagdrempelige vereniging met daadkrachtige vrouwen die midden in de samenleving staan.
Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde maatschappelijke- en culturele interesses en sportieve activiteiten. Deze vrouwenvereniging versterkt je leefomgeving met de lokale kracht van getalenteerde vrouwen die zich enthousiast en gedreven inzetten binnen de diverse interessegroepen en commissies.

Binnen de diverse interessegroepen kan je van elkaar leren en samen werken. De culturele commissie verzorgt onder meer uitstapjes om de eigen omgeving beter te leren kennen en zo ook samen te kunnen zijn. Meer informatie vindt u bij het kopje "Interessegroepen en commissies".

Bij de agenda vindt u het programma voor de maandelijkse afdelingsavonden die op de derde maandag van de maand plaatsvinden.

Elke maand (behalve de zomermaanden) is er een nieuwsbrief waarin te lezen is wat er georganiseerd wordt en hoe daaraan kan worden deelgenomen.

Op de site wordt regelmatig een kort verslag van die activiteiten geplaatst - zo mogelijk ook met foto's. Deze staan onder het kopje "Over ons". De foto's zijn dan te zien in het fotoalbum.

Het bestuur hoopt ook in 2021 op een fijne samenwerking met alle leden.

 

ML 18-12-2020