Extra informatie mbt gevolgen Corona virus

8 juni 2021

Op dit moment is niet duidelijke wat de beperkende maatregelen ivm het coronavirus in september zullen zijn.

In de zomermaanden organiseren we geen activiteiten als afdeling. Wel kunnen interessegroepen (tuinclubs ed) natuurlijk onderling wat afspreken.
Ieder is daarbij vooral ook zelf verantwoordelijk om zich  te houden aan de dan geldende regels.

We hopen dat na de zomer weer ruimte is om activiteiten te organiseren.

De jaarlijkse fietstocht staat voorlopig gepland op 6 oktober. Meer informatie tzt op de nieuwsbrief.

Zodra er meer bekend is, zullen we als bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn.

We houden u op de hoogte via deze site en via de nieuwsbrieven.

Blijf svp letten op je eigen verantwoordelijkheid hoe je met deze situatie om gaat.
Het bestuur hoopt zo iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

ML  08-06-2021