Activiteiten in coronatijd.

Activiteiten in coronatijd - maart 2021
De afdelingsavonden kunnen niet doorgaan. Toch zijn er activiteiten die gemeld kunnen worden.

Op 19 en 20 maart is er een voorjaarsgroet gebracht naar alle leden. Drie primulaatjes van Schoneveld Breeding met een kleurig kaartje waarmee iedereen een vrolijk Pasene en een fleurig voorjaar wordt gewenst. De wijkcontactdames hebben prima geholpen bij het rondbrengen van deze attentie.

Op zaterdag 20 maart is er meegedaan met de landelijke opschoondag. Op initiatief van Ans van den Heuvel is een groepje van zeven leden actief aan de slag gegaan om Twello schoner te maken. Na afloop koffie-to-go in de omgeving van Bakker Bart en nog even napraten. Iedereen is enthousiast - fijn samen bezig zijn.

Bij de fotoabums zijn beide activiteiten verder te zien.

Leuk om te vermelden dat er ook al een aantal reacties zijn gekomen op de puzzel in de nieuwsbrief van maart. De uitslag zal worden vermeld in de nieuwsbrief die half april zal verschijnen.

ML 22-03-2021