Trimclub

Als nevenacitivteit van onze vereniging hebben we al meer dan 40 jaar een "huisvrouwentrimgroep". Deze is niet aan leeftijd gebonden.

Er is een groep op maandagavond:

van 20.30 uur tot 21.30 uur

De locatie is de gymzaal aan de zoekweg.

De kosten bedragen € 5,- per maand voor de leden van Vrouwen van Nu. Niet-leden betalen € 7,50. U kunt gerust een keer vrijblijvend meedoen.

Inlichtingen bij Gré van Velzen, tel. 0166-602238.