Vrouwen van Nu Texel

Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenvereniging van Nederland, en daar zijn wij trots op. Wij staan altijd in verbinding met onze omgeving en willen graag een diversiteit aan mensen ontmoeten.

Sinds haar oprichting in 1930 heeft Vrouwen van Nu haar eigen (beleids)ontwikkeling altijd weten in te passen in de wisselende maatschappelijke context. Dat hoort natuurlijk ook bij een vrouwenvereniging die midden in de samenleving wil staan.

De komende jaren ligt de focus op hernieuwde inpassing in een snel veranderde omgeving. Dat de samenleving en nieuwe generaties vrouwen in de 21e eeuw vragen om andere speerpunten, werkwijzen en organisatievormen, daar zijn we ons terdege van bewust en daar zetten we onze activiteiten ook al enkele jaren op in.

Ons Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 heeft het thema 'Alles wat je aandacht geeft, groeit', meegekregen. In het plan richten we ons niet alleen naar binnen maar kijken ook om ons heen als het onder andere gaat om nieuwe verenigingsvormen, marketing en communicatie.

Nieuwe vereniging of netwerk starten?

Heb je interesse om Vrouwen van Nu Texel opnieuw op te starten, neem dan contact met ons op.