Doelstelling en missie

Vrouwen van Nu is een sterke vrouwenvereniging met een duidelijk doel waar we onze schouders stevig onderzetten. We willen verbinden, ontmoeten en er voor elkaar zijn zowel binnen onze vereniging als daarbuiten. Inclusie is daarom voor ons een ultiniem doel.

Onze kernwaarden:

  • we werken samen vanuit vertrouwen in elkaar en toekomst;

  • we zijn geintresseerd in elkaar en in de wereld om ons heen

  • we streven naar inclusie vanuit respect voor diversiteit

  • we zijn nieuwsgierig naar elkaars meningen, andere opvattingen en naar nieuwe mogelijkheden en kansen;

  • we hebben het lef om onze nek uit te steken, om te staan voor wat we vinden en om veranderingen in te zetten.

Onze missie:

'Vrouwenkracht voor een betere wereld; met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken'. De missie geeft richting aan het beleid.

Nieuwe vereniging of netwerk starten?

Heb je interesse om Vrouwen van Nu Texel opnieuw op te starten, neem dan contact met ons op.