Welkom op onze afdelingssite

Van harte welkom op de site van Vrouwen van Nu, afdeling Teteringen.

Hoewel wij als afdeling pas sinds januari 2015 bestaan hebben wij inmiddels meer dan 100 leden. Wij willen een afdeling zijn voor alle vrouwen, jong en oud, in Teteringen en daar buiten.

Ons programma maken wij rond verschillende thema’s en bieden voldoende variatie voor iedereen.

We proberen niet alleen de inhoud van de avonden te variëren, maar ook willen we iedereen de gelegenheid bieden om zoveel mogelijk avonden te kunnen bijwonen. We proberen dan ook te wisselen van avond. Er is zowel in het voorjaar als het najaar een bijeenkomst op een maandag- een dinsdag- en een donderdagavond.

Behalve deze avonden, hebben we ook een aantal losse activiteiten, zoals:

  • Winterwandeling
  • Nationale Opschoon dag
  • Uitstapje
  • Koffieochtend met thema “Teteringen bakt”
  • Fietstocht met picknick
  • Herfstwandeling.
  • Hap en trap
  • Bollen-poot-dag
  • Kerstactiviteit

In januari houden we onze jaarvergadering en maken dan het programma voor de volgende maanden bekend. We blijven aandacht schenken aan onze leefomgeving en het elkaar ontmoeten is een van de hoofddoelen van onze verening.

Onze activiteiten en de activiteiten van de kring en afdelingen in de omgeving worden per mail aan de leden doorgegeven, zowel per nieuwsbrief (4 keer per jaar) als via een uitnodiging. Ook zijn onze activiteiten natuurlijk altijd op onze site te vinden. Bij vrouwen die geen mailadres hebben, worden nieuwsbrief en uitnodiging bezorgd.

Lijkt het ook iets voor u?
Neem dan contact op met Trudy Gerritsen (06-33979648), Marja Vermeulen (076-5729302) of stuur een mail naar vrouwenvannu.teteringen@gmail.com