Welkom op de website van Vrouwen Van Nu afdeling Terneuzen

Wij zijn een onderdeel van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie met 36.000 leden.

Onze afdeling bestaat in 2021  87 jaar en heeft 81 leden. We zijn een gezellige club met tal van activiteiten. Er worden diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes georganiseerd. Belangstelling? Kom kennis maken op een afdelingsbijeenkomst. Je zult je snel thuis voelen.

Vrouwen van Nu
... sluiten zich aan bij de vereniging omdat zij de leefomgeving belangrijk vinden en hier actief in willen bijdragen
​... zijn belangrijke verschilmakers met zorg voor de leefomgeving en die omvat alle mensen en instanties binnen de overkoepelende terreinen van duurzaamheid, inrichting van het leefgebied en de sociale omgeving
​... ondersteunt verschilmakers op het gebied van duurzaamheid, inrichting van het leefgebied en de sociale omgeving. De leefomgeving wordt met de kracht van vrouwen versterkt door advies, colleges en diverse activiteiten.

Onze leden delen vanuit die uitgangspunten verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘commissies/interessegroepen’. Iedereen kan hieraan na overleg deelnemen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Zo worden er (buitenlandse) reizen georganiseerd en diverse cursussen en workshops. Daarnaast verschijnt vier maal per jaar het ledenblad en jaarlijks een ledenpas voor aantrekkelijke aanbiedingen en toegang tot verschillende verenigingsactiviteiten.     

Onze Terneuzense leden worden via een nieuwsbrief maandelijks op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Verder staan de actuele agenda en de lopende activiteiten op onze website: www.vrouwenvannu.nl/terneuzen/agenda.

Ook vind je in deze digitale agenda informatie over 'vrouw-gerelateerde' onderwerpen en onderwerpen die we sociaal van belang vinden.

Meer informatie?
Mail naar vvnterneuzen@gmail.com of
bel naar onze secretaris via gsm: 06-204 347 33.