Lidmaatschap, contributie en bankrekeningnummers (landelijk en plaatselijk) en volmacht

Hoe word je lid?
Benut het landelijke inschrijfformulier ​op de website: vrouwenvannu.nl en kijk bij: word verenigingslid.
Of neem contact op met het secretariaat van de afdeling Terneuzen via vvnterneuzen@gmail.com.
Je kunt op ieder gewenst moment in een kalenderjaar lid worden. De contributie wordt dan naar rato berekend.

Betaling contributie:
De contributie bedraagt voor het kalenderjaar 2021
€ 54,50.

Inning vindt centraal plaats via NL 26 RABO 0129 4405 58 van Vrouwen van Nu.

Wil je betalen via automatische incasso? Héél graag!  Bij onze plaatselijke penningmeester kun je daarvoor vóór 1 oktober het bijgevoegde incasso-formulier inleveren. De incasso gaat het daarop volgende kalenderjaar in.

Je ledenpasje wordt binnen een maand na aanmelding aan je toegestuurd.

Hoe beëindigt het lidmaatschap?
​Dit kan alléén via het e-mail adres van het secretariaat: vvnterneuzen@gmail.com of per post.
Om de opzegging tijdig administratief te kunnen verwerken, moet deze vóór 24 oktober zijn ontvangen.

​Opzeggingen ná deze datum kunnen pas een jaar later worden verwerkt. Je krijgt dan een uitnodiging om je contributie nog een jaar te betalen. Uiteraard behoud je zolang de voordelen van het lidmaatschap, inclusief toezending van het landelijke ledenmagazine.

Bankrekeningnummer afdeling Terneuzen:
Dit nummer heb je nodig voor het voldoen van uitstapjes of bijeenkomsten van de afdeling.
Het bankrekeningnummer van de Vrouwen van Nu, afdeling Terneuzen, is NL63 RABO 0362 3795 72.​ De BIC-code van de bank is RABONL2U.