Enquête toekomst Vrouwen van Nu

Via bijgevoegde link kun je meedoen met de enquête via de landelijke website.

https://vrouwenvannu.nl/landelijk/enquete-toekomst-vrouwen-van-nu

Laat je stem horen, ook als je geen lid bent.