Het bestuur van de afdeling Terheijden

Voorzitter: vacature

Secretariaat:

Marian Huijbregts             

Penningmeester:

Liesbeth van Gils,  

Nieuwsbrieven:

Anja Schippers

Bestuursleden:

Corrie Vermeulen,

Toos Driesen-Kortsmit

Anneke Damen

 

Webmaster:  Anneke Damen

 

e-mailadres: vrouwenvannu.terheijden@gmail.com

contributie € 55,50 rekg.nr. NL31RABO 0150693362.