volksdansen

Elke woensdagavond is het van 20.00 uur tot 22.00 uur volksdansen in Dorpshuis Valentijn

Dit onder deskundige leiding

Hebt U hier interesse in of wilt U meer informatie dan kunt U rustig even binnenlopen op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur

of stuur een email naar

VrouwenVanNuSterksel@gmail.com

of neem telefonisch contact op met een  van de bestuursleden