Ledenblad Vrouwen van Nu

LedenInfo:

Adres Provinciaal kantoor Vrouwen van Nu Overijssel:

De Molenhof
Bezoek- en postadres:
Molenhof 18/K.4, 8102 EX, Raalte.

 

Met ingang van 1 januari 2017 gebruiken we alleen nog de mailadressen:

Voor correspondentie: 
kantoor@vrouwenvannuoverijssel.nl

Opgave cursussen/vergaderingen/ledeninfo:
info@vrouwenvannuoverijssel.nl

Onderstaande e-mailadressen komen m.i.v. 1 januari 2017 te vervallen:
Vrouwenvannu.overijssel@kpnmail.nl
Overijssel.vrouwenvannu@gmail.com
Vrouwenvannu.overijssel2016@gmail.com
Ledeninfo31@gmail.com

-----------

Werkgroep PR en Communicatie

Het ledenblad ”Vrouwen van Nu” verschijnt vanaf december 2017 in een andere vorm.
Elke provincie heeft dan zijn eigen katern in het Ledenblad. Dat betekent dat we in het blad geen nieuws van de andere provincies meer kunnen lezen. Ook verschijnt het ledenblad het komende jaar geen zes maar vier keer. Dit houdt ook in dat al lang van tevoren een activiteit gepland moet worden, zodat het op het juiste tijdstip op de agenda geplaatst kan worden.

----------- 

Floriade Expo 2022 

Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 wordt de Floriade Expo 2022 gehouden in Almere.
Het thema van de Floriade is Growing Green Cities. Vrij vertaald: Hoe kunnen we duurzaam wonen en werken.
Het lijk ons, VvN Flevoland, leuk om met alle Vrouwen van Nu deze Floriade Expo een dagje voor onzelf te claimen.
Als we voldoende deelneemsters hebben moet dat lukken. Deze dag staat gepland voor 20 mei 2022. Start ticketverkoop: 1 maart 2022.

Meer info over deze wereldtentoonstelling die eenmaal in de 10 jaren wordt gehouden op kun je vinden op de site: www.floriade.com

Stuur een e-mail aan: marjovandersluijs@gmail.com, ovv belangstelling VvN dag Floriade 2022 en geef je naam en afdeling door.

VvN Flevoland

-------------

Wandelen in de provincie

Agenda wandelingen: Het is de bedoeling hiermee in 2022 weer te starten. 
De agenda voor 2022 is als volgt:

23 juni: Vinkenbuurt
.. augustus: Delden
21 september: Vriezenveen
.. oktober: Espelo/Holten
.. november: Diepenheim

2023:
25 april: Wierden
 

----------- 

Jubileum Vrouwen van Nu Overijssel

Onze vereniging is op 18 maart 1031 opgericht en zonder coronomaatregelen hadden we ons 90-jarig jubileum in 2021 gevierd. 

Wij nodigen u van harte uit voor ons uigestelde jubileumfeest op 24 mei a.s in het Parkgebouw te Rijssen.
We starten met de jaarvergadering, deze is voor iedereen toegankelijk maar opgave is wel van belang. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden.
Het feestprogramma begint met een lunch en aansluitend een optreden van The Bluebettes. Kosten hiervan bedragen € 20,00.
Opgave via de afdeling voor 30 april 2022. Verdere informatie staat in de provinciale nieuwsbrief of kunt u krijgen bij het bestuur van uw afdeling.

-------------

Commissie Reizen - Reizen 2022 

Voor 2022 staan de volgende twee reizen op het programma:

1. 12 tot 19 mei 2022: 8-daagse bus-/fietsvakantie langs de Moezel & de Saar.
Kosten: € 895,00 p.p. halfpension. Toeslag 1-p kamer € 150,00.
Info en opgave bij Brigitte van Laar, telnr.
06 - 11 29 78 57 email: secretaris.crvvno@gmail.com 

2. 14 tot 21 september: 8 daagse vlieg-/busvakantie naar Puglia, in de hak van de Italiaanse laars.
Kosten: € 1250,00 p.p. halfpension. Toeslag 1-p kamer € 185,00.
Info en opgave bij Lia Kuiper, telnr. 0524 - 561790 of 06-50464747, email: lkuiper@kuipers-bmh.nl 

Nadere informatie vindt u in de nieuwsbrief van januari 2022. 

------------- 

Commissie Handwerken 

Cursus Handwerken Plus: minder regels, meer mogelijkheden!:

Plaats: Raalte, Annahuis
Data 4 oktober, 1 november, 6 december 2022 en 7 maart 2023

Tijd: 10 tot 12 uur
Kosten: € 60,- leden, € 75,00 niet-leden

 

Studie groep textiel:

Doel: Onderzoek en bewerken van materialen en bezoeken tentoonstellingen
Plaats: Raalte, Annahuis
Data: 18 oktober, 15 november 2022, 17 januari, 21 februari en 21 maart 2023
Tijd: 10 tot 12 uur
Kosten: € 60,- leden, € 75,00 niet-leden

 

Kimekomi/Patchwork:

De techniek nu met eigen materialen en stofjes.
Cursusleidster: Riek Kroeze
Plaats: Raalte, Annahuis
Datum: 30 november en 7 december 2022
Tijd: 10 tot 12 uur
Kosten: € 24,00 leden, € 30,- niet-leden

 

Machinaal quilten:

Met de naaimachine leren doopitten
Cursusledister: Stien Fipse
Plaats: Raalte, Annahuis
Datum: 23 november 2022
Tijd 10 tot 15 uur. Inhloop vanaf 9.30 uur om de machines aan te sluiten
Kosten: € 25,- leden, € 30,- niet-leden

 

Inspiratiedag:

Plaats: Raalte, Annahuis
Datum: 29 september 2022
Tijd: 10 tot 15 uur
Kosten € 22,50 leden, € 27,50 niet-leden
Dit is inclusief materialen, koffie, thee en soep. Bij opgave geefje aan welk werkje je wilt gaan doen: gehaakte sterren, geurzakje blackwork of kerstkrans.

Opgave cursussen en de inspiratiedag voor 15 september 2022 bij Hanneke Wienbelt
Email: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com
Kosten dienen tegelijk met opgave te worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL70 RABO 032 85 44 876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel o.v.v. naam, adres en betreffende cursus.