Welkom op de website van de afdeling Starnmeer e.o.

Starnmeer is een kern van de gemeente Alkmaar.

De afdeling Starnmeer e.o. is op 15 februari 1934 opgericht en heeft per 1 januari 2017  38 leden. De leden komen uit diverse plaatsen in de omgeving van Starnmeer. Ook hebben wij zogenoemde "verre leden", dit zijn leden die verhuisd zijn, maar toch lid zijn gebleven van onze afdeling.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Onze afdeling organiseert jaarlijks 9 bijeenkomsten. Tenzij anders vermeld, komen wij bijeen in Het Heerenhuis te Spijkerboor. Wij hebben 6 interesse groepjes en een reiscommissie.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Wilt u eens kennis maken met onze afdeling, u bent van harte welkom op één van onze bijeenkomsten.

Informatie bij:  Marijke Visser  tel: 0299 671621
visser.schermer@gmail.com