De wijkcontactdames

Wat doet de Wijkcontactdames?

De contactdame bezorgt de convocaties. De contactdame houdt hierdoor contact met de leden en haar omgeving. Ze kan een contactpersoon zijn tussen u en het berstuur.Aan haar of aan een bestuurslid kunt u doorgeven of er ziekte, sterfgeval of een jubileum in uw wijk is. De contactdame brengt samen met een aantal leden uit haar wijk bij toerbeurt koffie of thee rond op de ledenbijeenkomst. De contactdame houdt zelf de verjaardagen bij van de leden van 75 jaar en ouder om deze te bezoeken.

Namen van onze contactdames:

G Dekker   (N/O )                                       tel:   463344  

L Donker (Lankhorst)                                  tel:   257900

J Prent  (Z/W )                                            tel:   462156  

I Dijkstra   (N/W)                                         tel:   462469

G Benne  (Z/O)                                           tel:   463257