Rabobank ClubkasCampagne

Rabobank Clubkas Campagne

Vrouwen van Nu Someren-Dorp doet jaarlijks mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Dit wordt in het nieuwe jaar veranderd in Rabo Club Support.

Tijdens de campagneperiode mogen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. Meer stemmen betekent meer geld voor de betreffende vereniging of stichting.

Stem op onze vereniging. Van dit bedrag kunnen we weer allerlei interessante activiteiten organiseren.

Om op ons te kunnen stemmen moet u:

  1. Een rekening hebben bij de Rabobank.
  2. Lid zijn van de Rabobank, alleen dan ontvangt u een stemkaart.
  3. Per rekeningnummer kunt u lid worden.

Alvast bedankt!