Locatie bijeenkomsten Vrouwen van Nu Someren-Dorp

Sociaal Cultureel Centrum

"De Ruchte",
Laan ten Roode 71,
5711 GB Someren
tel. 0493-441144
info@deruchte.nl
www.deruchte.nl