Het bestuur van afdeling Someren-Dorp

Voorzitter:
T. van der Zanden - Huvenaars
t. 06-23354905

Penningmeester/ ledenadministratie:
S. van Horrik-Mutsers
t. 06-13609836

Extern secretariaat/Correspondentieadres:
J. Swinkels-Maas
t. 06-33930995
@ vrouwenvannu.somerendorp@gmail.com

Leden:
N.Verstappen - vd Ven

L.Linders - Raassens

J.Donkers

A.Mutsers - van Dijk