Bestuursleden
Alle bestuursleden
afdelings
jaarprogramma
15 januarie
jaarvergadering
19 februari
Hoogvliegers
19 maart
1-dagsbestuur.
29 maart
Paasstuk.
16 april
Ondergoed
17 mei
ledenreis
24 mei
high tea
mei/juni.
Fietstocht.
17 september
Mammacentrum
15 oktober
Akka s
19 november
A.d.l.spierziekte
?????????
kerststuk maken
17 December
Kerstavond