Hospice in Schagen

Het verslag van de bijeenkomst in de
Blokhut op donderdag 7 april.
Voor een gezelschap van 21 leden kwam
Annemieke Eveleens ons vertellen over
het hospice in Schagen.
Momenteel is het hospice gevestigd in
zorgcentrum 'de Bron". Er zijn daar vijf
2-kamer-appartementen - op de begane
grond - met elk een eigen badkamer.
De bestaande inrichting kan worden
aangevuld met persoonlijke enlof
dierbare bezittingen.
Dit jaar wordt de nieuwbouw
aangevangen en men hoopt het jaar
daarop er hun intrek te nemen.
In aanmerking komen voor het hospice
zijn terminaal zieke mensen, die nog een
levensverwachting hebben van ongeveer
3 maanden.
Als het nodig blijkt wordt verlenging van
deze periode aangevraagd
De verpleegkundige zorg wordt geleverd
door'Woonzorggroep Samen'. De
medische verantwoordelijkheid ligt bij de
huisarts.
De vele vrijwilligers zijn speciaal opgeleid
om mensen in de laatste levensfase en
hun naasten te ondersteunen.
Er zijn 2 coördinatoren in dienst, ze zijn
verantwoordelijk voor:
- de organisatie van de zorg
- de inzet van de totale zorg in het
hospice en begeleiding van de gast en
zijn\haar familie.
Iedereen die betrokken is bij de zorg
voor een terminaal zieke, kan verblijf in
het hospice aanvragen. Een coördinator
houdt dan een intake-gesprek.
Al met al werd heel goed uitgelegd hoe
een en ander werkt met dank aan
Annemieke Eveleens, waarvoor de
voorzitter haar bedankte.

Een paar indrukken van onze leden:
- Het werk wordt met heel veel liefde
gedaan. Ook is het fijn dat al het
mogelijke gedaan wordt om aan
eventuele wensen van de gast te
voldoen.
- Vond de Hospice-lezing interessant, wat
me aansprak was ook wel dat veel
zorgen van de gasten wegvielen, en er
gelachen werd, en er een goede sfeer
hing.
Rika Postma